1. Właścicielem portalu www.pompy-polska.pl jest POMPY-POLSKA Marcin Ryszka. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych, w zakresie informacji dostępnych w portalu oraz wysyłanych w newsletterze – w tym do artykułów, informacji, opisów i baz danych, przysługują POMPY-POLSKA..

  2. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie opisanych wyżej materiałów bez pisemnej zgody POMPY-POLSKA.

  3. Informujemy, iż wartość rynkową każdego z artykułów dostępnych w portalu właściciel wycenia na kwotę 500 zł. W przypadku wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania któregokolwiek z tych artykułów bądź innych wyżej opisanych materiałów, POMPY-POLSKA. obciąży podmiot odpowiedzialny za takie działania roszczeniami o zapłatę trzykrotnej wartości wynagrodzenia należnego za dany materiał, stosownie do postanowień art. 79 ust 1 pkt 3) lit b) ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn zm]. Dodatkowo właściciel zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, a także podejmowania kroków związanych ze ściganiem karnym przestępstw związanych z bezprawnym przywłaszczaniem jej praw.

  4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeżeli zawierają ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

  5. Wszelkie artykuły, informacje umieszczone na stronach, broszurach pisane są przez specjalistów branżowych, jednak mimo wszelakich starań mogą zawierać błędy i zastrzegamy sobie prawo do ich zmian, modyfikacji, a ewentualne błędy nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
  6. Zdjęcia, schamty umieszczone na stronach, broszurach mają charakter poglądowy