Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane  jest firma POMPY-POLSKA z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Poniatowskiego 2, 41-706 NIP: 6412415009.

  1. Z administratorem można kontaktować się telefonicznie pod numerem 324416741, poprzez adres e-mail administrator@pompy-polska.pl  lub pisemnie pod adresem  Ruda Śląska 41-706, ul. Poniatowskiego 2
  2. U administratora danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się w razie pytań i wątpliwości w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Numer kontaktowy 324416741, adres e-mail administrator@pompy-polska.pl. 
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań, obsługi procesu sprzedaży, w ramach realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji, tworzenia bazy danych kontrahentów oraz w celach dalszej kontynuacji współpracy z naszą firmą.
  4. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom, podmiotom współpracującym oraz firmom spedycyjnym w przypadku, gdy wymaga tego realizacja zamówienia.
  5. Okres przetwarzania danych osobowych kończy się wraz z zakończeniem współpracy z POMPY-POLSKA, do czasu wystąpienia braku podstawy do ich przetwarzania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopi, do ich sprostowania, przenoszenia lub usunięcia, wycofania zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych