POMPY SPOŻYWCZEPompa do melasy 

Pompa do melasy

Pompa do melasy

Melasa powstaje jako produkt uboczny przy produkcji cukru III rzutu. To bardzo ciemny i lepki syrop. Ze względu na zawartość substancji wstrzymujących proces krystalicaji cukru, nie prowadzi się dalszego odzysku i przeznacza się ją zwykle do dalszej przeróbki i wykorzystuje do produkcji np. octu, drożdży i alkoholu. Jest używana jako doskonała pożywka dla drobnoustrojów pożytecznych, powodująć różnego rodzaju fermentacje. Najpowszechniejsze produkty otrzymywane w dalszej obróbce melasy to:

  1. Drożdże piekarnicze i pastewne
  2. Kwas mlekowy
  3. Kwas cytrynowy
  4. Alkohol etylenowy
  5. Gliceryna

Jako dodatek do wysłodków suszonych może również zostać wykorzystana jako pasza dla zwierząt.

 

Opis dodatkowy
 

Pompy do melasy

Melasa to produkt, który wykorzystywany jest w procesach spożywczych, więc jako jeden ze składników wykorzystywanych w tej branży, musi być przechowywana w przygotowanych do tego zbiornikach magazynujących, które nie wpłyną negatywnie na jej jakość, smak, konsystencję i co najważniejsze - na właściwości chemiczne i fizyczne, które warunkują jej dalsze zastosowanie.

Pompy do melasy to urządzenia, które muszą być odporne na zmienne parametry lepkości pompowanej cieczy. Melasa w zależności od temperatury ma inną lepkość, co skutkuje mniejszymi lub większymi przyrostami oporów tłoczenia.Nasze rozwiązania są znane i polecane w przemyśle spożywczym, gdzie ponad wszystko cenione jest bezpieczeństwo i wysoki standard.

Czym wyróżnia się pompa do melasy?

Pompa do melasy, aby spełniać wysokie wymagania oraz kryteria jakości i bezpieczeństwa respektowane w branży spożywczej, musi być wykonana z materiałów, które bez problemu poradzą sobie z przetłaczaniem substancji o lepkiej i gęstej konsystencji. Ponadto konstrukcja powinna cechować się łatwością konserwacji, gdyż to jedna z wytycznych, którym musi sprostać sprzęt wykorzystywany w przemyśle spożywczym.

Wybierając pompy z naszej oferty możesz mieć pewność, że oferowane urządzenia spełnią wymagania narzucone na proces produkcji finalnych produktów, gdzie transport cieczy odbywa się z zachowaniem wszystkich wymogów. Wysokiej jakości asortyment to dobra rekomendacja dla zainteresowanych ofertą firmy Pompy-Polska - dla producentów alkoholi oraz specjalistów zajmujących się wykorzystaniem melasy w przetwórstwie. 

Jak dbać o pompy do melasy?

Specyfikacja melasy wymaga okresowej obserwacji podczas pracy pompy. W zależności od typu dobranej pompy (śrubowej czy też krzywkowej) oraz warunków napływu na pompę i temperatury cieczy, należy zwrócić szczególną uwagą na tzw. suchobieg pompy, czyli pracę pompy bez melasy. Suchobieg może być spowodowany brakiem melasy, która skończyła się w zbiorniku lub jej lepkością, która wzrosła na tyle, iż pompa zaczyna kawitować. Kawitacja to dość powszechne zjawisko, powstaje przy niewłaściwym doborze instalacji, pompy i armatury pomocniczej. Wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na pracę i żywotność pompy.

Pompa do melasy powinna być dobrana do warunków jej przechowywania. Ze względu na temperaturę otoczenia produkt ten może przyjmować różne lepkość, a co za tym idzie opory tłoczenia mogą być znacząco rówże w przedziale temperatur. W procesie doboru ważnym aspektem jest doświadczenie użytkownika, jak również inżyniera doboru, który przeanalizuje wszystkie aspekty pompowania melasy.